polski

 

22.12.2020

Projekt pn.: "Dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa dedykowanej dla sektora wydobywczego"


Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn. 
„Dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa dedykowanej dla sektora wydobywczego.”

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji zaworu sterującego przepływem przeznaczonego do sterowania kierunkiem przepływu medium hydraulicznego.

 

Planowane efekty: Rozszerzenie oferty produktowej o ulepszony produkt - zawór sterujący przepływem przeznaczony do sterowania kierunkiem przepływu medium

 

Wartość projektu: 3 751 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 220 000,00 PLN

Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-0183/19-002