polski

 

01.08.2015

Projekt pn. „Produkcja rozdzielacza zaworowego”


Z przyjemnością informujemy, że nasza firma uzyskała dotację na realizację projektu pn. „Produkcja rozdzielacza zaworowego”. Okres realizacji projektu to 08/2015 do 10/2015. Projekt dotyczył wdrożenia do produkcji nowego oraz ulepszonego produktu w wyniku zakupu środków trwałych.

 

Projekt pn. „Produkcja rozdzielacza zaworowego”

Beneficjent: EHS Sp. z o.o.

Wartość projektu:  2 238 600,00 PLN
wartość dofinansowania: 764 330,00 PLN

 

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma uzyskała dotację na realizację projektu pn. „Produkcja rozdzielacza zaworowego”. Okres realizacji projektu to 08/2015 do 10/2015. Projekt dotyczył wdrożenia do produkcji nowego oraz ulepszonego produktu w wyniku zakupu środków trwałych.

W rezultacie poszerzono działalność o następujące  nowe oraz ulepszone produkty:

- rozdzielacz zaworowy

- układ hydrauliczny

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013” 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  www.rpo.slaskie.pl