polski

 

09.05.2018

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU DOTYCZĄCYCH ZAKUPU


  • lasera do znakowania elementów,
  • stanowiska do przeprowadzania prób ciśnieniowych,
  • pionowych centr obróbkowych.

Szanowni Państwo , w imieniu EHS Sp. z o.o. dziękujemy Państwu za przedstawienie ofert dotyczących zapytania ofertowego nr 1.2/2018/ZAP

Szanowni Państwo , w imieniu EHS Sp. z o.o. dziękujemy Państwu za przedstawienie ofert dotyczących zapytania ofertowego nr 3/2018/ZAP

Szanowni Państwo , w imieniu EHS Sp. z o.o. dziękujemy Państwu za przedstawienie ofert dotyczących zapytania ofertowego nr 4/2018/ZAP