polski

 

29.08.2018

Projekt pn. „Nowe sterowanie zmechanizowaną obudową górniczą”


 Z przyjemnością informujemy, że nasza firma uzyskała dotację na realizację projektu pn. „Nowe sterowanie zmechanizowaną obudową górniczą”

 

Projekt pn. „Nowe sterowanie zmechanizowaną obudową górniczą”

Beneficjent: EHS Sp. z o.o.

Wartość projektu:  1 660 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 540 000,00 PLN

 

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji systemu sterowania pilotowego górniczą obudową zmechanizowaną o zwiększonym przepływie.

Do planowanych efektów zaliczyć należy przede wszystkim wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji pilotowego systemu sterowania zmechanizowaną obudową oraz rozbudowanie oferty produktowej przedsiębiorstwa. Ponadto w wyniku realizacji inwestycji wzrośnie zatrudnienie w firmie.