polski

 

14.11.2019

Nowa oferta dedykowana dla sektora wydobywczego


Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn. „Nowa oferta dedykowana dla sektora wydobywczego”

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji układu hydraulicznego automatycznego sterowania górniczą obudową zmechanizowaną o zwiększonym przepływie.

 

Planowane efekty: rozszerzenie oferty produktowej firmy o układ hydrauliczny sterowania zmechanizowaną górniczą obudową o wysokim stopniu bezpieczeństwa i jego innowacyjne elementy.

 

Wartość projektu: 2 619 900,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 852 000,00 PLN

Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-011C/18-002