polski

 

11.12.2020

Nowa generacja rozdzielaczy zaworowych


Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn. „Nowa generacja rozdzielaczy zaworowych”

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rozdzielacza zaworowego przeznaczonego do sterowania kierunkiem przepływu medium hydraulicznego. Nowej generacji rozdzielacz zaworowy stanowić będzie znaczące udoskonalenie oferty, spełniając warunek innowacji, co najmniej w skali kraju.

Planowane efekty: Rozszerzenie oferty produktowej o ulepszony produkt.

Koszty ogółem:                          1 107 000,00 PLN

Koszty kwalifikowane :               900 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 765 000,00 PLN

Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-034H/20