MANOMETRYCZNE WSKAŹNIKI CIŚNIENIA

 

Manometryczne wskaźniki ciśnienia przeznaczone są głównie do stosowane w układach hydraulicznych sekcji obudowy górniczej.
Zadaniem manometrycznych wskaźników ciśnienia jest pomiar ciśnienia cieczy roboczej w podpornościowym układzie hydraulicznym zmechanizowanych obudów górniczych.