PRZEWODY WIELOKANAŁOWE 

 

Przewody wielokanałowe wysokociśnieniowe przeznaczone są do łączenia dwóch zespołów urządzeń hydraulicznych, najczęściej zespołów rozdzielaczy: wykonawczego i sterującego stosowanych do sterowania przyległymi sekcjami obudów zmechanizowanych. Umożliwiają przesyłanie na odległość impulsów sterujących pomiędzy zespołami sterującym i wykonawczym.