ZAWORY OGRANICZAJĄCE CIŚNIENIE

 

Zawory ograniczające ciśnienie stosowane są głównie w układach hydraulicznych sekcji obudowy górniczej jako peryferyjne zawory ograniczające ciśnienie w odbiorniku. Bezpośrednim zadaniem zaworów ograniczających ciśnienie jest zabezpieczenie układu hydraulicznego przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w przeznaczonych do ochrony zespołach hydrauliki siłowej. Pośrednio, zawory ograniczające ciśnienie zabezpieczają najbardziej odpowiedzialne zespoły i elementy sekcji zmechanizowanej obudowy górniczej przed zniszczeniem lub awarią na skutek narostu ciśnienia. Gwarantują wartość podporności roboczej sekcji zmechanizowanej obudowy górniczej poprzez utrzymywanie ciśnienia roboczego w komorach podtłokowych stojaków, komorach siłowników stropnicy, siłowników osłony czoła, stropnicy wysuwnej, wychylnej, oraz niektórych siłowników korekcji sekcji obudowy zmechanizowanej, w granicach wartości nie wyższych od założonych i równych ciśnieniu, na które dany zawór został nastawiony.

ZAWÓR OGRANICZAJĄCY CIŚNIENIE KATEGORIA IB
ZAWÓR OGRANICZAJĄCY CIŚNIENIE KATEGORIA II
ZAWÓR OGRANICZAJĄCY CIŚNIENIE KATEGORIA III
ZAWÓR OGRANICZAJĄCY CIŚNIENIE KATEGORIA IV