ZAWORY ZWROTNE

 

Zawory zwrotne stosowane są w układach hydraulicznych sekcji obudowy górniczej, gdzie cieczą hydrauliczną jest emulsja olejowo wodna lub inne medium na bazie wody. Z powodzeniem mogą być wykorzystane w układach hydraulicznych innych urządzeń np. zasilanych olejem.
Zawory zwrotne umożliwiają przepływ medium tylko w jednym kierunku. Kierunek przeciwny jest zablokowany.

Zawory zwrotne typu G-G (gniazdo-gniazdo) DN10 - DN51
Zawory zwrotne typu G-W (gniazdo-wtyk) DN10 - DN51