ZAWORY ZWROTNO-DŁAWIACE

 

Zawory zwrotno-dławiące przeznaczone są do stosowania w układach hydraulicznych zmechanizowanych obudów górniczych, jako zawory zapewniające tłumienie przepływu medium roboczego w jednym kierunku, natomiast w kierunku przeciwnym przepływ nie jest dławiony.  Stosowane są w instalacjach, w których czynnikiem roboczym są trudnopalne ciecze hydrauliczne powszechnie stosowane w górnictwie. Z powodzeniem mogą być wykorzystane w układach hydraulicznych innych urządzeń np. zasilanych olejem.

Zawory zwrotne typu G-G (gniazdo-gniazdo) DN10 - DN51
Zawory zwrotne typu G-W (gniazdo-wtyk) DN10 - DN51