ZAWORY ODCINAJĄCE

 

Zawory odcinające przeznaczone są do stosowania w układach hydraulicznych zmechanizowanych obudów górniczych, gdzie cieczą hydrauliczną jest emulsja olejowo wodna lub inne medium na bazie wody. Mogą być także wykorzystane w układach hydraulicznych innych urządzeń np. zasilanych olejem. Zadaniem ich jest sterowanie przepływem cieczy hydraulicznej przez ręczne zamykanie i otwieranie przepływu.

Zawory zwrotne typu G-G (gniazdo-gniazdo) DN10 - DN51
Zawory zwrotne typu G-W (gniazdo-wtyk) DN10 - DN51