ZAWORY PROGOWE

 

Zawory progowe stosowane są w układach hydraulicznych sekcji obudowy górniczej. Pełnią one jednocześnie rolę zaworu ustalającego wielkość ciśnienia progowego w odbiorniku i zaworu zwrotnego.
Zawór progowy wpięty do urządzenia lub układu hydraulicznego jest przeznaczony do otwierania przepływu czynnika roboczego po osiągnięciu przez ciśnienie wejściowe wartości na jaką nastawiony jest zawór.

Zawory progowe DN10, DN12