ZAWORY REDUKCYJNE

 

Zawory redukcyjne stosowane są głównie w układach hydraulicznych sekcji obudowy górniczej w przypadku potrzeby ograniczenia w odbiorniku ciśnienia w stosunku do ciśnienia panującego na zasilaniu. Zawór redukcyjny może być również stosowany w innych niż górnicze układach, gdzie wymagane jest ograniczenie ciśnienia panującego w odbiorniku.

Zawór redukcyjny DN10

 

 

ZAWORY REDUKCYJNO-PRZELEWOWE

 

Zawory redukcyjno-przelewowe stosowane są głównie w układach hydraulicznych sekcji obudowy górniczej w przypadku potrzeby ograniczenia w odbiorniku ciśnienia w stosunku do ciśnienia panującego na zasilaniu. Zabezpieczają one także odbiorniki przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (np. od oddziaływania sił zewnętrznych) przez wbudowane zawory przelewowe. Zawór redukcyjno-przelewowy może być również stosowany w innych niż górnicze układach, gdzie wymagane jest ograniczenie ciśnienia panującego w odbiorniku.

Zawór redukcyjno-przelewowe DN10